DADALOĞLU

tanınmış Türk halk o- zanlarından biridir (XIX. yüzyıl). Toros- lardaki Afşar Türkmenlerindendir. Çukurova’da ve Orta Anadolu’da dolaştı. Şiirlerinde doğayı ve duygularını içli bir anlatımla dile getirdi. Asıl ününü, göçebe Türkmen aşiretlerinin yerleşik hayata geçmemek için karşı çıkışları üzerine söylediği şiirlerle yaptı. Hayatının son günlerini Adana’da geçirdi.

Yorum yazın