ÇULLUK

uzun gagalı, iri gözlü, kısa bacaklı, esmer tüylü, eti için avlanan göçmen kuşlardandır. Sabahın ilk saat- larında veya akşam karanlığı basmadan önce, pusuda beklenerek ve ürkütülerek avlanır. Bataklık çulluğu denilen bir türü de vardır.

Yorum yazın