ÇUKUROVA

Akdeniz bölgesinin doğu yanında, İskenderun ve Mersin körfezleri arasında, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarıyla Tarsus (Berdan) çayının biriktirdiği delta düzlüğüdür. Doğuda Misis dağları ve öntepeleri, Toroslarm önyeri ile Yukarıova’dan (Ceyhan ovasından) ayrılmıştır. Kuzeyde yine Toroslarm ön- yeriyle sınırlıdır. Daha yüksekte bulunan eski delta, şimdikinden bir basamakla ayrılmıştır. Adana bu basamağın (sekinin) önünde, denizden 20 m. yüksekte ve 40 km. kadar uzaktadır. Tarsus da eski bir kıyı kenti iken şimdi denizden 15 – 17 km. uzaktadır. Mersin, deltanın batı kenarındadır.
Çukurova kıyıları sığdır; küçük ve büyük kıyı gölleri sıralanmıştır (Aynaz bataklığı, Tuzla gölü, Akyatan, Akyayan).
Çukurova’nın güçlü topraklarından yeterince yararlanabilmek için, Cumhu-riyet döneminde, bataklıklar kurutulmuş, Seyhan ve Tarsus regülatörleri kurul-muş, sulama kanallarıyla arklarına yıllar geçtikçe yenileri eklenmiş, Seyhan barajı inşa edilmiştir. Son yıllarda Tarsus çayı üzerinde de bir barajın yapımına geçilmiştir.
Çukurova, toprağın, iklimin elverişliliği, sulama döşemlerinin gittikçe geliş-tirilip genişletilmesiyle, Türkiye’nin ö- nemli bir tarımsal yöresi durumuna gel-miştir. Başlıca ürünleri, pamuk, turunçgiller, türlü sebze (özellikle turfanda sebzeler), tahıl, pirinç, susam, keten tohumu ve benzerleridir.
Ovanın kentleri (Adana, Mersin, Tarsus)., özellikle tarımsal ürünlere dayalı endüstri ve ticaret merkezleri olarak hızla gelişmiştir. Bu atılım henüz durma-mıştır.

Yorum yazın