ÇUKURCA

Doğu Anadolu’nun Hakkâri dağları yöresinde, bir ilçe. İlçe merkezinin adı Çal’dır ve Nf. Yuv. 3000’dir.
Çukurca ilçesinin 2 bucağı, 18 köyü vardır. Halkın başlıca gelir kaynağı kü-çükbaş hayvancılıktır.
İlçe merkezi, Türkiye – Irak sının yakınındadır.

Yorum yazın