ÇÖZÜNMEK

bir sıvı İle karışan katı, sıvı veya gaz haldeki bir maddenin, o sıvıya, tek kıvamda (homojen) bir bütün meydana getirerek karışması. Fakat, şekerin suda çözünmesi, bir maddenin bir asitte çözünmesinden ayrıdır. Şekerli su buharlaştırıldığmda yine katı şeker elde edilir. Oysa demirin seyreltik asitle çözünmesi sonunda elde edilen sıvı buhar- laştırıldığında aynı demir elde edilemez; çünkü kimyasal bir tepkime ile yeni bir madde ortaya çıkmıştır.

Yorum yazın