ÇORUH IRMAĞI

Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde Kıyı (Rize) dağlarının gerisinde, 250 – 260 km. kadar doğuya ve kuzeydoğuya doğru aktıktan sonra oldukça sert bir dirsek yapıp kuzeydoğuya ve sonra kuzeye bükülür; Sov- yetler Birliği sınırını aşarak Batum güneyinde Karadeniz’e dökülür. Büyük kaynak kollarından biri (Çoruh suyu), Çoruh dağlarından doğar; Bayburt yakınına kadar batıya doğru akar. Bayburt’tan sonra ana vadiye girer: soldan Pulur suyunu alır. Bundan ötede Kıyı dağlarının gerisindeki Çoruh-Kelkit oluğunu izler. Çoruh vadisi, genel o-
larak dar ve derindir. Yamaçların dikliği ve vadinin derinliği gittikçe artar. Artvin yakınlarından Borçka’ya kadar olan bölüm (yarmavadi) birçok yerde cümdik yamaçlıdır. Aşağı bölümde kayıklarla taşın yapılabilirse de, baş yukarı ilerlemek olanaksızdır. îki kıyı arasında çelik halatlarla kurulmuş asma köprüler, bir iki yerde tahta ve çelik köprüler vardır. Köprü olmayan yerlerde iki kıyı arasında, kayıklarla bağlantı sağlanabilmekte ise de, aracın karşıdan karşıya gerilmiş çelik halata, ucunda makara bulunan bir başka halatla bağlanması gerekir.

Yorum yazın