ÇÖMLEKÇİLİK

çok eski bir el sanatıdır. Yenitaş Çağı’ndan, özellikle çömlekçi çarkının bulunuşundan ve kullanılmaya başlanmasından beri, çok az değişikliklerle, zamanımızda da aynı yöntemlerle yürütülmektedir. Çanak çömlek (toprak kaplar), testici çamurundan (özlü killi çamur) yapılmakta, tuğla ve kiremit gibi, fırınlanmaktadır. Yenitaş Çağı’nda, vazolar, kavanozlar, testiler, çömlekler ve küpler, killi çamurdan, parmak kalınlığında ya da daha kalın ve: uzun bandlar yapıldıktan sonra burgaç biçiminde üst üste yerleştirilerek biçim-lendirilir, sonra fırınlanırdı. Çömlekçi çarkı İ.Ö. IV. binyıl dolaylarında bulundu. Bununla, bir çamur topağına istenilen biçimi vermek kolaylaştı ve toprak kaplar inceldi. Çark, düzgün bir kağnı tekerleği gibidir. Yatay olarak yerleştirilir ve alttan ayakla çevrilir. Bu sırada sürekli olarak ıslak tutulan ellerle, kap biçimlendirilir ve üzerine türlü süsler yapılır. Daha sonraları, toprak kapların üst yüzü, sırlandı, boyandı, hatta resimlendi.

Yorum yazın