ÇÖL

sürekli kuraklık veya aralıksız soğuklar yüzünden bitkilerin yetişemediği yeryüzü bölümüdür. Soğuk çöller, kutup kuşaklarındaki karalarda ve yüksek dağlarla toktağan kar sınırının üzerindedir. Yeryüzünün özelliklerine göre buzlu çöller, kum çölleri, kayalık çöller, taşlı çöller, tuzlu çöller vardır. Tropikal kuşak, çöl kuşaklarıyla çevrilmiştir
Çöllerde yetişen kimi bitkiler (sözgelişi agavlar ve kaktüsler), köklerinde, gövdelerinde ve yapraklarında su biriktirir ve böylece tam kurak mevsimde, hatta yıllarca yaşamını sürdürürler. Çöllerin iri yapılı hayvanlan, uzun zaman susuzluğa dayanabilirler ve hızlı koşarlar (develer, devekuşları).
Bir bölümü, ancak geceleyin yiyecek aramaya çıkan, küçük çöl hayvanları, kurak aylarda, toprağın derinliklerine inerek yarı ölü durumda kalırlar.
Çöllerde su bulunan yerlerde vahalar gelişmiştir. Böyle yerlerde, palmiyeler, özellikle hurma ağaçları yetişir ve kalabalık hayvan ve bitkiler gelişir ve yaşar. Vahalar, eski çağlardan beri kervanların konaklama yerleridir. Göçmen kuşlar da kışa doğru güney ülkelerine göç ederken oralarda bir süre kalıp dinlenirler.

Yorum yazın