ÇÖĞÜR

kısa saplı ve tezene ile çalınan bir çeşit sazdır. Türk halk müziğinde kullanılır. Kopuza benzer. 5-6 çift teli bulunur. Uzunluğu 110 cm.’dir. Kimi yörede, buna, «meydan sazı» ya da «divan sazı» denir.

Yorum yazın