ÇİY

yeryüzü, gündüzün, güneşin etkisiyle ısınır ve üzerindeki hava kütlesini de ısıtır. Bu arada, toprak nemi (topraktaki su), göllerde, derelerde veya ırmaklarda ya da denizdeki sular buharlaşarak havaya karışır. Geceleyin yeryüzü ve hava güneşten ısınmaksızm sürek
li olarak ısı yitirir; toprak ve ona doğrudan doğruya değen hava kütleleri soğur. Bu sırada hava sıcaklığı, doyma noktasının altına düşerse, içinde bulunan subuharı, yoğunlaşarak su damlacıkları meydana gelir ve yere düşer; toprak ve taşlar nemlenir; özellikle maden eşya ve yapraklar üzerinde su damlacıkları oluşur. Buna «çiy» ve olaya «çiy düşmesi» denir. Bu olay, özellikle açık ve durgun havalarda görülür.

Yorum yazın