ÇİNKO (kimyada Zn)

kimyasal elementlerden bir ağır metaldir. Çinko, havadan etkilenerek, bakırda olduğu gibi, koruyucu bir ince tabaka ile örtülür. Bundan yararlanılarak demirden yapılmış levhalar (saç) çinko ile kaplanır, havanın ve nemin etkisinden korunur. Çinkonun en önemli alaşımı pirinçtir (çinko -t- bakır). Çinko oksidiyle, resim boyaları yapılır; fakat bütün çinko bileşikleri zehirlidir.

Yorum yazın