ÇİNGENELER

Hindu kökenli göçebe bir kavimdir. Gruplar halinde dolaşır, çadırlarda veya araba evlerde barınırlar. Kimi yabancı ülkelerde gezgin satıcılık yaparlarsa da Türkiye’dekiler sepet, maşa, ızgara, sacayağı gibi demir eşya yapıp satarak veya kapları kalaylayarak geçinirler; fala bakarlar. Sıkıntıya düştüklerinde dilenirler. Müzikte yeteneklidirler. Bütün dünyada yaklaşık 2-3 milyon Çingene vardır. Çingenece, Kuzeybatı Hin – Ari dillerdendir.
Türkiye’de kimi kentlerin kenar semtlerinde çingene mahalleleri vardır (İs-tanbul, Edirne vb.).

Yorum yazın