ÇİFTKANATLILAR

böcek takımıdır. Ev sineği, ev sivrisineği, sokar sinek gibi İki kanatlı, sokucu veya emici ağızlı bütün sinekler bu takımdandır.
Dünyada 200 000’den çok çiftkanatlı böcek türü vardır. Bu takımda, arka kanatlar silikleşmiş küçük çomaklara dönüşmüştür (denge organı). Kurtçukları, ayaksız ve solucanımsı olup, sularda hayvan ya da bitki çürükleri üzerinde veya arasında gelişirler. Birçoğu da canlılar üzerinde asalak olarak yaşar. Hastalık etkeni olanlar da vardır. Erginleştiklerinde, çiçeklerin balözüyle veya canlıların salgılanyle, hayvan dışkılarıyle ya da kan emerek beslenir.
Çiftkanatlıların alttakımlarından biri uzunduyargalı öbürü kısaduyargalılardır.

Yorum yazın