ÇEVRE KİRLENMESİ

insanın gereksinmelerini üretimleriyle karşılayan bütün kuruluşlarda türlü artıklar (kalıntılar) ortaya çıkar. Bunlar, yine gereksindiğimiz havaya, suya ve toprağa karışarak, onları kirletirler.
İnsanoğlu, yollar, konutlar ve fabrikalar yaparak, doğal çevreyi az çok değiştirdiler ve bu arada bilmedikleri birtakım sorunların türediğini de sezmeye ve görmeye başladılar. Bu sorunların başlıcaları, hava kirlenmesi, su kirlenmesi ve toprak kirlenmesi veya toplu adıyle çevre kirlenmesidir. İşte sonradan oluşan ve doğal özelliklerini büyük ölçüde yitirmiş olan bu çevre ile insan arasında ortaya çıkan uyuşmazlık gittikçe artmakta ve sağlık bakımından insan üzerinde zararlı etkiler yapmaktadır.
Çevre kirlenmesi, zamanımızda, gittikçe korkunçlaşmaktadır. Besinlerimizi veren toprak ana, yaşam kaynağı duru su, temiz hava gün geçtikçe yok olmaktadır. Bu durum tüm insanlık için korkunç bir tehlike halini almıştır.

Yorum yazın