BUZUL ÇAĞI

yeryüzünün çok geniş bölümlerinin kalın buzlarla örtüldüğü, binlerce yıl sürmüş bir jeolojik dönemdir. O çağda, sözgelimi Kuzey ve Orta Avrupa buzlar altında kalmıştı. Son Buzul Çağı, yaklaşık 600.000 yıl önce başlamıştı. Dört aşama arasına sıcak ara a- şamalar girmiştir. Son aşama 15 000 yıl önce sona ermiştir.
Buzul Çağı’nda Türkiye’de iklim bugünkünden serin ve nemli idi. Yüksek dağlardan aşağılara buzullar sarkıyordu. Konya, Ereğli, Karapınar ovalan göl halinde idi. Tuzlu göller daha geniş ve derindi; Burdur bölünün ayağı Büyük- menderes ırmağına karışıyordu. Ormanlar şimdikinden geniş; bozkırlar daha dar, akarsular daha gürdü.

Yorum yazın