BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ

Marmara bölgesinin kuzey bölümünde, Paşaeli ya-rımadasının güneyindedir. Uzunluğu 7, ortalama genişliği 2 km. Yzölç. 11 km2 dir. Güneye doğru açılan bir vadinin aşağı bölümünün deniz düzeyi altında kalmasiyle bir körfez oluşmuş, önünü kapayan kıyı kordonlarıyle denizden ayrılarak göl haline gelmiştir. Çakıl ve kumlardan oluşan kıyı kordonundaki aralık yoluyle denize bağlıdır. Büyükçek- mece gölünün suları az tuzludur.

Yorum yazın