BÜYÜKADA

Marmara denizinin kuzeydoğusunda, İstanbul boğazının güney ağzı yakınlarındaki takımadalardan (Kızıladalar, İstanbul adaları) en büyüğüdür. İstanbul’a bağlı Adalar ilçesinin merkezidir. Kocaeli yarımadasının güney kıyısından 4 km. uzaktadır. İstan-bul’un üniü yazlıklarındandır. Bir boyun ile birleşen iki tepesi vardır (İsa, tepesi 163, i’Cocatepe 202 m. yükseklikte); ikisi de çam korularıyla kaplıdır. Ayrıca Akdeniz bitkileri de vardır.
Büyükada’da yoğun yerleşme yeri kuzey kesimdedir. Geniş çamlığı, plajları, gezinti yerleri, temiz havası dolayısıyla, yaz mevsimini geçirmek üzere, adaya, ö- zellikle varlıklı kişiler gelir. Yazlıklara yerleşenlerden başka, sabahleyin gelip akşam dönenler de çok olur. Buraya motorlu taşıtlar sokulmaz; yalnız faytonlar insan taşır. Eşeklerle de gezilir.

Yorum yazın