BÜVEYHOĞULLARI

Güney İran ve Irak’ta devlet kuran bir hanedandır. Şiî olan Büveyhoğulları devleti, 932’den 1055’e kadar sürmüştür. Bu hanedana a- dını veren Ebu Şuca Büveyh, savaşçı bir kabilenin başkanı idi. Oğullarından Ali Fars’ta. Haşan İsfahan ve Rey’de birer beylik kurdular. Ahmet de Kirman’ı aldı. Batıya doğru ilerledi. Abbasî halifesinin güçsüz durumundan yararlanarak Bağdat’a girdi. Halife onu emir-ül üme- ralığa atadı. Fakat kısa bir süre sonra halifenin gözlerine mil çektirdi. Yerine başkasını halife yaptı. Artık Abbasî halifeleri Şiî Büveyhoğullarının oyuncağı olmuşlardı. Büveyhoğulları, üç ayrı beylik meydana getirdiler. Bunlar arasında anlaşmazlık çıktı. Adudüddevle, bütün Büveyh beyliklerini yönetimi altında birleştirdi. 983’te ölümü üzerine yeniden karışıklıklar çıktı ve Büveyhoğul- laıı iki kola ayrıldı. Gazneli Mahmut, bu kollardan birine son verdi (1029). Bağdat’taki Türk komutanları zaman zaman Büveyhoğullarına karşı ayaklanıyorlar, onları şehirden çıkarıyorlardı. Abbasî halifesi Kaimbiemrillah, Büveyh- oğullarının baskısından kurtulmak için Selçuklu sultanı Tuğrul Beyi Bağdat’a çağırdı. Tuğrul Bey, Bağdat üzerine bir sefer yaptı (1055). Büveyhoğulları hükümdarını tutsak alarak bu devlete son verdi.

Yorum yazın