BURUN

başta ve ayrı iki görevi olan bir organdır. Bu görevlerden biri koku almak (koklamak), öbürü de burun delikleri içindeki kısa kılların ve burun içderisinin salgıladığı yapışkan sıvının yardımlarıyle, ciğerlere kadar giden (solunum) havadaki tozları tutmak ve havayı ısıtmaktır. Bu nedenle burunla soluk almak, ağızla soluk vermek uygundur. Burun, köküne yakın bölümünde
kemiklerle ve tümünde kıkırdakla korunmuştur. Burun içderisi, nezleye ya- kalanıldığmda, çok kez şişerek solumayı güçleştirir, hatta engeller. Ortasından çekül olarak aşağıya uzanan ve kıkırdakla daha aşağıya erişen ince bir kemik burunu ortadan ikiye böler. Burun delikleri, geride, nefes borusuna a- çılır. Burun içi boşluk, üst çene kemiği ile alın kemiği içindeki boşluklara dar (ince) yollarla bağlıefir. Burun deliklerinin sağ ve sol yanlarında, üst üste sı-ralanmış üç kabartı bulunur. Bunlardan en üstteki nde koku alma sinir uçlan vardır.

Yorum yazın