BURSA OVASI

Marmara bölgesinin güney bölümünün doğu yarısında, Uludağ’la Katırlı dağ ve Mudanya (Güney Marmara) dağları arasından batıya doğru uzanan (doğu-batı doğrultulu) bitek bir ovadır. Bursa ovası, alçak ve eşik biçimli yüksekliklerle (tepelik) batıdaki Ulubat gölü havzasından ve doğuda Yenişehir ovasından ayrılmıştır. Dnz. Yks. 70 – 150 m.’dir. Ova çevresindeki dağlardan beslenen akarsular, Nilüfer çayında birleşir. Nilüfer çayı, ovadan çıkarak batıya doğru akmakla birlikte, U- lubat gölüne değil, Susurlu çayına katılarak Marmara denizine dökülür. Ovanın başlıca ürünleri, şeftali, çilek, tahıl, baklagiller türlü meyve ve sebzedir.

Yorum yazın