BURSA

Marmara bölgesinin güney bölümünün^ doğu yarısında, Uludağ’ın kuzey eteklerinde ve kendi adiyle anılan ovanın güney kenarında büyük bir kent ve il merkezi. Nf. 346 100 (1975). Dnz. Yks. ortal&ma 150 m. (Bak. Bursa ovası, Uludağ). Marmara denizinin (Gemlik körfezinin) güney kıyısındaki Mudanya iskelesine 31, İzmit körfezi kıyısındaki Yalova iskelesine 74 km. uzakta ve her ikisine de düzgün (asfalt kaplamalı) ka- rayollarıyle bağlıdır. Yalova, sık yolcu vapuru seferleriyle İstanbul’a ve çok daha sık araba vapurlarıyla Kartal’a (İs-tanbul’un Kocaeli yarımadasındaki büyük semtlerinden) bağlı olduğu için Bursa – İstanbul bağlantısı, büyük çoğunlukla Yalova iskelesi üzerinden sağlanır. Bu bağlantı, önceleri, yalnız Mudanya iskelesi üzerinden yapılırdı. Şimdi bu yol, eski önemini büyük ölçüde yitirmiş ol-makla birlikte, tümüyle bir yana bırakılmış değildir. Mudanya ile İstanbul arasında seyrek de olsa, düzenli vapur seferleri yapılır. Mudanya kıyılarında güzel plajlar ve dinlenme yerleri gelişmektedir.
Bursa, Ankara – Eskişehir – Balıkesir (Çanakkale) karayolu boyunda da (asfalt kaplamalı) önemli bir uğraktır.
Bursa’nın en eski semtleri, sıcak suların biriktirdiği traverten kalkerlerinden oluşmuş eski seki üzerindedir. Kent, daha sonraları bu sekiyi derin vadilerle oyan akarsuların birikinti konileri üzerine ve’ traverten sekisinin dik yamaçları önünden ovaya ve Uludağ etekleri boyunca güneydoğuya doğru genişleyip yayılmıştır. Bugün kapladığı alan, akarsu vadileriyle dörde bölünmüştür.
Bursa, kaplıcaları, kış sporlarına çok elverişli oteller, kamp yerleri, teleferik ve asfalt kaplamalı yollarla donatılmış Uludağı, 31 km. uzaktaki Mudanya plajları ve tarihsel kalıntıları dolayısıyle sevilen ve yerli ya da yabancı çok turist çeken bir yörenin merkezidir.
Bursa’nin altı sıcak su kaynağından kimisi çelikli kimisi de kükürtlüdür. Bunların sıcaklığı 37° ile 82° arasında değişir.
Kentin bugünkü ekonomi etkinlikleri arasında, çevresinden alman tarımsal ürünlerin işlenmesi ve bunlarla ilgili ticaret önemli bir yer tutar (ipek, tütün, şeftali, ipekli dokumacılığı, havlu ve hamam takımı yapımı, konserve ve dokuma atelyeleri ve fabrikalar vb.).
işlek yollar üzerinde olması dolayısıy- le, kentte türlü küçük sanatlar ve otomobil fabrikasıyle yakından ilgili birtakım yan sanatlar, motorlu araç onanını atelyeleri hızla gelişmiştir. Bu gelişme, hızını yitirmeden sürdürülmektedir. Yeni kurulan üniversite ve yüksekokullarla, Bursa, kültür merkezi olarak gelişme olanağını da kazanmıştır.
Bursa ilinde, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik, Yenişehir, İznik, Keleş, Mudanya, Orhaneli, Orhangazi ilçeleri ve merkez ilçesinde 6 bucak, 135 köy vardır.
Bursa, Eskiçağ’da uzun süre Bitinia krallığına bağlı kaldı. Roma imparatorluğu ve Doğu Roma imparatorluğu zamanlarında ılıcalarıyla önemli bir merkez oldu. Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu Süleymanşah İznik ile birlikte Bursa’yı da aldı (1080). Birinci Haçlı seferinden sonra yeniden BizanslIlara geçti. Osmanlı hükümdarı Orhan Bey, 1326’da Bursa’yı alarak burasını başkent yaptı.
OsmanlIlar döneminde Bursa çok gelişti; büyük bir kent oldu. Camiler, medreseler, imaretler, türbeler, köprüler yapıldı. Ulucami, Yeşil cami, Muradiye camisi, Emirsultan camisi, Yeşil türbe ve Yeşil medrese, Emirsultan, Bayezitpaşa ve Lalaşahin medreseleri, Nilüferhatun köprüsü bunların en önemlileridir.

Yorum yazın