BURDUR GÖLÜ

Akdeniz bölgesinin Göller yöresinde, Batı Toroslar’m batı kanadını oluşturan sıradağlar ve platolar arasında bir göldür. Kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda uzanan dar, uzun ve iki uçta küçük kollara ayrılan bir ovanın en çukur yerini kaplamıştır. Dışarıya akışı (ayağı) olmadığı için suyunda türlü tuzlar vardır. Su yüzeyinin denizden yüksekliği, mevsimler arasında değişir (ortalama 854 m). Gölün en derin yeri kuzeydoğu kıyısına yakın olup, 100 m.’ye erişir. Buzul çağında Burdur gölü su seviyesinin şimdikinden çok yüksekte (90 m. kadar) olduğu ve kuzeydoğuda gölden çıkan ayağın (akarsuyun) Büyükmenderes ırmağına karıştığı, gölün sekilerinin ve dalga oyuklarının in-celenmesi sonucunda saptanmıştır.

Yorum yazın