BURDUR

Akdeniz bölgesnin Göller yöresinde, küçük bir kent ve il merkezi. Nf. 36 100 (1975); Dnz. Yks. 1025 m. Burdur gölünün (Bak.) güneydoğusunda, Çine platosundan göle doğru akan küçük bir akarsu vadisinin ağzından ovaya doğru yayılmıştır. Afyon – Aydm demiryolundan Eğridir’e doğru ayrılan dalın üç kolundan birinin son durağıdır, Af- yon-Antalya karayolu (asfalt kaplamalı) Burdur’dan geçer.
Kent halkının önemli gelir ve geçim kaynaklarından biri dokumacılıktır. Gül- yağı üretimi, marangozluk, bakırcılık, keçecilik ve tabaklık, başlıca küçük sanatlardır. Un ve şeker fabrikaları vardır. Hafta pazarı, yıl boyunca salı günlerinde kurulur. Yazın cuma günleri de ikinci bir pazar günüdür.
Burdur ilinde, merkez ilçesinden başka Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Tefenni, Yeşilova ilçeleri vardır.
Merkez ilçesine bağlı 3 bucak 64 köy vardır.

Yorum yazın