Bumerang Nedir – Bumerang Nasıl Yapılır

Bumerang Nedir – Bumerang Nasıl Yapılır

Bumerang Nedir - Bumerang Nasıl YapılırBumerang günümüzde en çok Avustralya yerlileri tarafından kullanılan ağaçtan yapılmış eski bir silahtır. Avustralya yerlileri bumerangı hayvan avcılığı, spor ve eğlence amaçlarıyle kullanırlar. Bumerang sert ağaçtan yontularak yapılan kıvrık bir atış çubuğudur. Boyu 15 cm.’den 120 cm.’ye kadar değişir. En bilinen türü V biçiminde ve iki kollu bumerangtır. Havaya fırlatılan V biçimli bir bumerang havada bir halka çizdikten sonra tekrar onu atan kişiye döner. Bir de geriye dönmeyen bumeranglar vardır. Avustralya yerlileri her iki çeşidi de kullanırlar.

Geriye dönen bumeranglar hafif, ince ve genellikle 75 cm.’den daha kısa boydadır. Bumerangın iki kolu eşit ya da ayrı uzunlukta ve düze yakın ya da kıvrık biçimli olabilir. Kollar arasındaki açı genellikle 120 derece kadardır. Bumerangın bir kenarının yuvarlak öteki kenarının yassı olması için ağaç büyük bir özenle yontulur.

Bumerangın geriye dönebilmesi için özel bir biçimde atılması gerekir. AvustralyalI yerli çocukları bumerang atmayı küçük yaşlarında öğrenirler. Bumerang, yuvarlak kenarı içe, V ucu da dışa bakacak biçimde sağ elde ve omuz arkasında tutulur. Bumerangı atan önce birkaç adım koşar, bumerangı öne savurur, bileğini kıvırarak bumerangı fırlatır.

Bumerang yere koşut ya da hafifçe yere doğru atılırsa döne döne giderek 16-17 m.’ye kadar yükselir. Usta atıcılar bumerangı yüz metre kadar uzağa fırlattıktan sonra, yön değiştirip geri dönmesini sağlayabilirler. Bumerang daire ya da oval biçiminde bir yol izler. Döne döne geri gelen bumerang atıcının yakınına düşmeden önce birkaç küçük daire daha çizer. Atıcı bazen geri dönen bumerangı eliyle bile tutabilir.

Değişik amaçlar için başka atış biçimleri de vardır. Bumerang, atıcının elinden kurtulduktan hemen sonra yere çarpacak biçimde de atılabilir. Bumerang yere çarptıktan sonra büyük bir hızla ve dönerek havaya fırlayabilir. Usta atıcılar bumerang yere düşmeden önce, havada daire yerine sekiz rakamı çizmesini sağlayabilirler.
Geri dönen bumeranglarla kuş yakalanabilir. Avustralya yerlileri bu iş için ağaçlara ağ gererler. Bir kuş sürüsü ağaçlara yaklaşırken havaya bir bumerang atılır. Kuş sürüsünün üzerinde daireler çizen bumerang kuşlara daha çok bir atmaca gibi görünür. Kendilerine yaklaşan “bu tehlikeden kaçmak için alçalan kuşlar ağlara takılarak yakalanırlar. Bu tür bumerang aynı zamanda savaşçıların kendilerine yaklaşan yabancı cisimlerden kaçınmaları için eğitilmelerinde kullanılır. Bununla birlikte, geri dönen bumeranglar en çok oyun amacıyle kullanılırlar. Bumerang atma yarışmaları yapılır ve bumerangına en çok sayıda daire çizdiren ya da onu yere çakılmış bir kazığa en yakın düşüren atıcılar ödüllendirilir. Bumerangın havadaki ilginç hareketi kendisine verilen özel biçimin yardımıyle olur. Bumerangın kolları, uçağın kanatlarına benzer biçimde yontulmuştur. Böylece bumerang öne doğru yol aldıkça havaya yükselir. Bumerangın kendi çevresinde dönmesi, yön değiştirmesini sağlar. Avustralya yerlileri geri dönmeyen bumerangları avlanırken kullanırlar. Bunları daha önce savaşta kullanırlardı. Geri dönmeyen bumeranglar hemen hemen düz birer çubuk biçimindedir. Geri dönen bumeranglardan daha uzun ve daha ağırdırlar; kenarları da daha keskindir. Havada iki yüz metre kadar yol alabilir ve öldürücü olabilirler. Düzgün atılırsa bir kanguruyu öldürebilir ya da sakatlayabilir, tavşan ya da kuş gibi küçük bir hayvanı ise ikiye biçebilirler.

Bumerangın hafif kıvrımı, onun havadaki uçuşu sırasında belli bir yöne sapmasını sağlar. Yerlilerin bu özelliği sezdikten sonra daha büyük kıvrımlı geri dönen bumerangları yaptıkları sanılmaktadır.

Geri dönmeyen bumerangları eski Mısırlılar da kullanmışlardır. Bumeranglar ayrıca Amerika’da yaşayan Hopi kızılderilileri ile Hindistan ve Afrika’nın bazı bölgelerinde küçük hayvanların yakalanmasında kullanılmaktadır.

Yorum yazın