BULUT

atmosferin az çok yüksek yerlerinde, yoğun veya seyrek su damlacık-larından veya buz iğneciklerinden oluşan yığınlardır. Havanın yükselerek gen
leşmesi sonucu olarak soğuması, sıcaklığımın çiy noktası altına düşmesi sonucunda, içindeki artık subuharının yoğunlaşmasıyle oluşur. Stratosferde hemen hiç bulut olmaz. Bulutların başlıca türleri, kümülüs, stratus, sirrus ve nimbus’tur. Ayrıca, sayılanlardan birine veya öbürüne daha çok benzeyen ara türler de vardır. Stratus bulutları, bir uçak yolculuğunda, yani üstten bakıldığında, uçsuz bucaksız bir bulut denizi gibi görünürler. Kümülüsler, iri pamuk yığınlarını andırırlar. Bu iki bulut biçimi, atmosferin alt katında (troposferde) her yükseklikte oluşabilir. Tüybu- lutlar (sirrus), koyun sürülerini andıran türler, 6000 m.’den daha yukarılarda oluşur. Nimbuslar (yağmur bulutlan) 2000 metreden aşağılarda olur.

Yorum yazın