BULGUR DAĞI

Akdeniz bölgesinde Çukurova’nın kuzeyinde, Kozan kasabası çevresinde bir tepedir. Burada değerli petrol veren bir yatak bulunmuştur. Elde edilen ham petrol, sarnıçlı kamyonlarla Mersin (Ataş) rafinerisine taşınmaktadır. Bu çevrede petrol yataklarının yeterince zengin olmadığı ileri sürülmektedir.

Yorum yazın