BULDAN

Ege bölgesinde, Aydın dağlarının doğu ucunda kasaba ve Denizli’ye bağlı ilçe merkezi. Nf. 11 100; (1975). De- nizli-Sarayköy – Alaşehir yoluna 2 km uzunluğunda bir yolla bağlıdır. Bu yolun Denizli-Buldan bölümü asfalt kaplamalıdır. Kasaba Büyükmenderes ovasının yukarı bölümüne açılan bir vadinin ağzındadır. (Şiftik çayı vadisi). 5 kın. uzağından Yayla gölü ve batısında (6 km.) çam ormanları vardır. vYüz.yıl kadar önce (1878) şiddetli bir depremdi; birçok yapı yıkılmış, çok ölen olmuştur. Kasaba halkının dörtte üçü doku-macılık, geri kalanlar ticaret ve tarım işleriyle uğraşır. Çevresinden elde edilen başlıca ürünler, tahıl ürünleri ve üzümdür. Hafta pazarı, çarşamba ve perşembe günlerinde kurulur. Yazın, Buldanlı- larm çoğu bağ ve bahçeler arasındaki yazlık evlere göçer. 9-10 km. uzağında Yenice kaplıcası, 9 km. uzakta bir maden suyu vardır.
Buldan ilçesinin merkez bucağına bağlı 26 köyü vardır.

Yorum yazın