BULAŞICI HASTALIKLAR

bir kimseden başkasına, doğrudan doğruya veya bir hayvan aracılığıyle geçen, ya da hayvanlardan insanlara yahut hayvanlardan hayvanlara ve bitkiden bitkiye geçebilen hastalıklardır. Bu tür hastalıklardan bazıları, bir yerde görüldüğünde, hemen bulunulan yerin en büyük amirine ve sağlık örgütüne haber verilmesi zorunludur; bunlar tifo, paratifo, lekeli humma ve benzerleri, çiçek, kızıl, kızamık, kuşpalazı (difteri), kolera, veba, sarı humma, dizanteri, menenjit, çocuk felci, trahom, malta humması, cüzzam, sarılık, tetanoz, boğmaca, sıtma, ruam, şarbon, kuduz, uyku hastalığı vb’dır. Yine bulaşıcı olmakla birlikte, haber verilmesi isteğe bağlı hastalıklar da vardır; bunlar verem, salgın grip, yılancık, kellik gibi hastalıklardır.

Yorum yazın