BUJİ

patlamalı motorlarda, silindirleri dolduran gaz – hava karışımını, elek- rik kıvılcımı yardımıyle yakmaya (tutuşturup patlatmaya) yarar. Bujiler, motordaki özel yerlerine vidalanır. Madenden yapılmış, genel olarak silindir biçimindeki dış zarf içinde, ikinci ve yalıtla- yıcı bir zarf ve onun da içinde madensel bir çubuk vardır. Bu çubuk ile dış zarf, iki kutup oluşturur. İkisinin arasında meydana gelen elektrik kıvılcımı gaz – hava karışımını tutuşturur.

Yorum yazın