BUHAR TÜRBİNİ

buhar gücüyle dönen (işleyen) bir makinedir. Bu tür ma-kinelerle «elektrik akımı» (elektrik gücü) üretilir, lokomotifler ve gemiler işletilir. Buhar türbinleriyle, pistonlu silindirli buhar makinelerine oranla daha ucuz enerji elde edilir. Çünkü basınçla fışkıran buharın gücü doğrudan doğruya dönüşe (döndürücü güce) çevrilir. Birden çok borudan fışkıran buhar, türbinin kanatlarına hızla çarparak onu ve ona bağlı volanı çevirir. Buhar türbinlerinde silindire, pistona, piston kollarına ve buhar dağıtma kutusuna gerek yoktur.

Yorum yazın