BÜĞET

akarsuyu tutup biriktirmek ve su düzeyini yükseltmek için yatağı üzerinde meydana getirilen engel ve böyle bir engel gerisinde tutulan su. Büğet, çok kez, sulama veya değirmen çevirme amacıyle yapılan arka, su vermek için oluşturulur.

Yorum yazın