BUCAŞ ANTLAŞMASI

Osmanlı devleti ile Lehistan arasında yapılmıştır (1672). Sarıkamış Kazakları, OsmanlIların koruyuculuğuna girmişlerdi. Lehistan kralı bunlara saldırınca, bu durumun barışa aykırı olduğu kendisine bildirildi. Fakat uygun karşılık alınamadı. Bunun üzerine padişah IV. Mehmet, Lehistan’a savaş açtı ve ordunun başında sefere çıktı. Dinyestr ırmağı geçilerek Leh topraklarına girildi. Kırım Hanı ve Sarıkamış Kazakları da orduya katıldı. Kamaniçe kalesi ele geçirildi. Daha birçok kale ve palanga alındı. Lehistan kralı Kırım hanının aracılığıyle barış istedi. Yapılan Bucaş antlaşmasına göre, 1) Podolya, kalelerdeki cephane ile birlikte OsmanlIlara bırakılacak, 2) Ukrayna, Sarıkamış Kazaklarına verilecek (Böylece burası Osmanlı koruyuculuğuna girmiş olacaktı). 3) Leh kralı her yıl 22 000 altın vergi ödeyecek, 4) Lehistan krallığı, eskisi gibi Kırım hanına vergi verecek, buna karşılık Kırım hanı Lehistan’a saldırmayacak, 5) OsmanlI devleti, Avrupa’da herhangi bir devletle savaştığı sırada, Lehistan bu devlete yardımda bulunmayacaktı..
Lehistan Diyet Meclisi, kralın onayladığı antlaşmanın vergi maddesini kabul etmediğinden savaş yeniden başladı. Bu sırada Jan Sobieski kral seçildi. Bu ikinci savaş dört yıl sürdü. Sonunda vergi kaldırılarak barış yenilendi.

Yorum yazın