BOZÜYÜK

Marmara bölgesinin güneydoğu kenarında, İnönü ovasının batısında kasaba, Bilecik’e bağlı ilçe merkezi. Nf. 15 200’dür (1975). Ankara (Konya) – İstanbul demir ve karayolları boyundadır. Kasabanın batısında, anayoldan ayrılan bir karayolu (asfalt kaplamalı) , Ankara’yı ve Konya’yı Bursa’ya ve Balıkesir’e bağlar. Çevresinin başlıca ürünleri tahıl türleri, baklagiller, şeker- pancarıdır. Kasaba halkının yarısından çoğu tarımla uğraşır. Türlü işyerlerinden önemlileri araba, mozayık, bitkisel yağ, kereste atölyeleri ve kiraç yapımyeridir. Salı günleri hafta pazarı kurulur. 4 km. kadar uzakta, Sakarya’nın kollarından Karasu boylarında, bahçeler ve gezinti yerleri vardır.
benzerlerine böcek diyoruz. Bu hayvancıkların vücutlarında, baş, gövde ve kuyruk bölümleri daire biçimli çukurlarla birbirinden ayrılmıştır. Hepsinin üçe»* çift ayağı vardır; trakeleriyle solurla! (Bak. Solunum). Boyları 1/2 mm. kadar, hatta daha da küçük olan böcekler bulunduğu gibi, 30 cm. boyunda olanlar da vardır.
Böcekler, genellikle karalarda yaşar. Vücutları, kitin denilen, oldukça dayanıklı bir madde ile kaplanmıştır. Başlarında bir çift duyarga, gözler ve üç çift

Yorum yazın