BOZKIR SANATI

Avrasya göçebelerinin, 1.Ö, VIII. yüzyıl ile İ.S. II. yüzyıl ara-sında geliştirdikleri sanat türüdür. O çağların ele geçen kalıntıları, İ.S. XIII. yüzyılda baş gösteren Moğol akmları sırasında ve ondan sonraki dönemde gelişen süsleme sanatının tersine olmak üzere, Avrasya bozkırlarında, daha önceleri dekoratif sanatın yaygın ve yapıtların ekspresionist özellikle olduğunu göstermektedir. Bozkır sanatının konusu özellikle hayvanlardır. Koşum takımları, silahlar, mutfak eşyası ve kadınların süs eşyası üzerinde gerçek ya da imgesel (hayalî) hayvan resimleri çokça görülür. Bunlar, en çok geyik, at, yaban- domuzu ve yırtıcı kuşlar ile ilgilidir. Çok kez; hayvanların birbirlerine saldırıları konusu işlenmiştir.
Bozkırların göçebe kavimlerinin kendilerine özgü bir uygarlığı geliştirmiş olduklarından söz etmek yanlış olmaz. Doğu ile Batı, Hindistan ile ön Asya arasında, Eskiçağ’dan beri gelişen ticarete, denizyollarının keşfine kadar İç Asya’nın göçebe kavimleri aracılık yapmışlardır. Değindikleri uygarlıklardan etkilenmekle kalmamışlar, göçebe yaşayışının gereklerine ve koşullarına uygun türlü a- raç ve gereçleri de kendileri geliştirmişlerdir.–
Bozkır sanat eserleri, Güney Rusya’da ve Altaylar bölgesinde açılan boy baş- kanlarının mezarlarından çıkarılmıştır, özellikle İkinci Dünya savaşından sonra yapılan kazılar (Passırık, Başadar, Tuek- ta vb.), sanat değerine sahip kalıntıların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yorum yazın