BORSA

kimi tüccarın, özellikle sarrafların, kâğıt para, tahvil alışverişi yapanların toplanarak alıp sattıkları yerdir. Bundan başka, kimi malların, devlet denetimi altında, toptan alınıp satıldığı yere de borsa denir : elmas bor- sası, pamuk borsası, döviz borsası, tahıl borsası vb. Borsalar ilgilendikleri malların fiyatlarının alışveriş sırasında sap-tandığı yerlerdir.

Yorum yazın