Bororolar

Bororolar
Eskiden çok kalabalık olan Bororolar, günümüzde Brezilya’da Matto Grosso eyaletinin güney bölümünde, Bolivya sınırı ile Araguaia ırmağı arasındaki topraklarda yaşayan birkaç dağınık kabile oluşturur. İki gruba bölünmüşlerdir: Cabaçaeler ve Orarimugular.
• Bororoların yaşamında totem dininin etkisi büyüktür ve bu ilkel halkların dinsel ve toplumsal örgütünün başında çok sayıda totem vardır. Her köyde halk, bireylerin doğuştan sınıflandığı iki kümeye ayrılır: Esceraeler yani güçlüler ve tugaregeler yani güçsüzler. Bu iki küme de, kendi içlerinde, her biri bir bitki ya da hayvandan geldiğine inanılan yedi klana bölünür. Esceraelerin jaguar, tapir, sarı renkli bir balık, kırmızı bir kelebek tırtılı, vb. hayvanlardan, tugaregelerin ise kırmızı bir kaplumbağa, siyah bir kaplumbağa,
kırmızı bir tırtıl, siyah bir kurtçuk, kırmızı bir palmiye ve siyah bir palmiyeden geldiklerine inanılır.
• Her klanın ayrı kulübesi vardır. Kulübeler, çember biçiminde dizilmiştir; çemberin güney bölümündekiler tugare- gelerin, kuzey bölümündekiler esceraelerin kulübeleridir. Ortada, ötekilerden daha büyük bir kulübe vardır; erkekler gün boyunca orada oturup gevezelik eder, tütün içer, silah yapar, kadınların katılması yasak olan ayin ve şenlikler düzenlerler. Evlendikten sonra erkek, karısının kulübesinde oturur; çocuklar karısının klanından olur. Her klanın ayrı türküleri, ayin biçimleri, şenlikleri ve süsleri vardır. Bororolar, her tür tüyü süs olarak kullanır; göğüslerini, bileklerine kadar da kollarını, hafif kuş tüyleriyle süslerler. Alt dudaklarına genellikle kendilerine özgü bir süs, bazen bir çiçek iliştirirler. Bororolar, yay, ağır tahta mızrak ve hançerler yapar, avcılık, balıkçılık ve dev- şirmecilikle geçinirler. Genellikle topluca avlanır, uzun av seferlerine çıkarlar.

Yorum yazın