BORNEO ADASI

İndonezya adalarının en büyüğüdür. Yzölç. 737 000 km2 (Türkiye’den *az küçük), fakat nüfusu, Türkiye’ninkinin onda biri kadardır (4.100 000)-. Adanın dağlık ve sık ormanlık .iç bölümlerinde çoğu taşın ve ulaşıma elverişli akarsular, zengin maden yatakları vardır. Fakat özellikle taşkömürü ve petrol ile başka birtakım madenler, sömürgeciler eliyle işletilerek tüketilmiştir. Adanın en yüksek dağı 4550 m.’den az yukarıya erişir. İklim tropikaldir. Yıllık ortalama sıcaklık 27° kadardır. Dayaklar diye anılan yerlilerden başka Su- matra, Çin ve Arabistan’dan gçç etmiş bulunanların soyları ve az sayıda AvrupalI vardır.
Sumatra göçmenleri Müsiümandır. Bunlar, özellikle kıyılarda ve ırmak boylarında yaşarlar. Dayakları egemenlik altına almış veya yerlerinden sürüp çıkarmışlar, korsan kentleri kurmuşlardır. 1606’da sonra, HollandalIlar adanın büyük bölümünü ele geçirmişlerdi. Kuzey bölümleri de, XIX. yüzyılda İngilizler almıştı.

Yorum yazın