BORA

Adriya denizinin Dalmaçya kıyılarında, Karst platosundan kıyılara doğru, düşercesine alçalarak esen soğuk, kuru ve şiddetli rüzgâr. Başka yerlerde de görülen, özellikle kışın, soğuk ve yüksek bir iç bölgeden ılık çukurovalara veya kıyılara, büyük bir hızla esen soğuk ve kurak rüzgârlara da sonradan aynı ad verilmiştir. Türkiye’de, kış mevsiminde, Güneydoğu Anadolu’da, Taşeli platosunun güney eteklerinde, Ege çukurovala- rında bu türden rüzgârların estiği görülmüştür. Antalya ovasında, güzün, kışın ve ilkbaharda kuzey – güney doğrul- tulu vadileri izleyerek esen rüzgârların kaynağı da Göller yöresindeki dağlık bölgedir ve söz konusu düşücü rüzgârların özelliklerini gösterir. Bu tür rüzgârlar daha geniş alanları etkileyen ve oldukça yaygın bir yüksek basınç bölgesinden güneye doğru esen soğuk rüzgâr-lardan ayrı görülmelidir,

Yorum yazın