BOR

ametal bir elementtir. Kimyada B sembolü ile gösterilir. Çok sert, siyahımsı kahverengi bir madde olup, genellikle toz halinde bulunur, özgül ağırlığı 2,4 atom ağırlığı 10,82’dir. 2000° sıcaklığın üstünde erir. Hiç bir eriticide çözünmez. Sıcakta hemen bütün basit cisim-i lerle birleşir. Havada yeşil bir alevle yanar.
Bor, doğada arı olarak değil, türlü bileşikler halinde bulunur. Çok kez bor asidinden türeyen tuzlar halindedir. Bor asidi (asit borik), beyaz, parlak, dokunulduğunda yağlıhk duygusu uyandıran kristaller halindedir. Fumarollerde serbest olarak bulunur. Bor asidi tuzlarından en çok bilinen Boraks’tır; bileşiminde sodyum vardır.

Yorum yazın