BOLVADİN

İç Batı Anadolu’nun doğusunda, Akarçay boylarından Eber gölü çevresine kadar, genişleyerek uzanan, kuzeybatı – güneydoğu doğrultulu ovanın kuzey kenarında kasaba ve Afyon’a bağlı ilçe merkezi. Nf. 29 220’dir (1975^. Çay kasabasını Eskişehir’e ve bir kol ile de Ankara’ya bağlayan, asfalt kaplamalı yol boyundadır. Çay demiryol istasyonu 13 km. uzağında ve güneydedir. Çevresinin başlıca ürünleri tahıl ve haşhaştır. Hayvancılık ve hayvan ürünleri de önemli gelir kaynağıdır.
Bolvadin ilçesinde tek bucak ve 13 köy vardır.

Yorum yazın