BOLİVYA

Güney Amerika’nın batı yanında, kıyılardan yoksun And ülkesidir. Adını, Güney Amerika’yı İspanyol egemenliğinden kurtaran Simon Boli- var’dan (1783 – 1830) almıştır. Yzölç.
1 099 000 km3.; Nf. 5,5 milyondur (%40’ı kentlerde; % 50’si yerli, 28 – 30’u melez, 15 – 20’si beyaz). And dağlarından doğuya doğru uzanır; Bolivya yüksek iç bölgesini (Titicaca gölü ve çevresi) ve Gran Chaco’dan bir bölümü (Paraguay ırmağına kadar) kapsar. İspanyolların eline geçinceye kadar (1539) İnka devleti sınırları içinde idi. Şimdi cumhuriyetle yönetilmektedir, *?
Ülkeyi Büyükokyanus kıyılarına bağlayan demiryolları, Şili topraklarından geçerek Arica’ya ve Antofagasta’ya bağlar.
Bolivya seyrek nüfusludur. Çoğunluk yüksek bölgede yaşar. Doğudaki çukur
bölgede 1 km2 yere 1 kişi bile düşmez.
Bolivya eski bir madencilik ülkesidir, önemli madencilik kenti (Potosi) yüksek iç bölgededir (4000 m.). Potosi gümüşü tüketildikten sonra kalay yataklarının işletilmesine girişildi. Altiplano bozkırları, yerlilerin koyun, sığır ve lama otlaklarıdır. Akarsuların düzlüğe eriştiği yerlerde patates, arpa, buğday ve yonca üretilir. Başkent La Paz 3700 m. yüksekliktedir. Doğu Andların Amazon havzasına inen yamaçları yağmur ve sis ormanlarıyla kaplıdır. Bu yamaçlardan komşu Peru’da (Bak.) uygulanan yöntemlerle yararlanılmaktadır.
Bolivya dış ülkelere, başlıca kalay. (% 40), çinko, volfram, antimuan, kur-‘ şun, bakır ve petrol satar.
önemli kentler ve nüfusları;
La Paz (başkent) 562 000
Cochabamba 150 000
Santa Cruz de la Sierra 125 000 Oruru 120 000
Potosi 97 000

Yorum yazın