BÖLGE

yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, ekonomi veya üzerinde yaşayan insanların soy birliği gibi bir veya birkaç özelliği ile sınırlanabilen az çok geniş yer; bir ülkenin bu görüşlerden birine veya birkaçına göre ayrılan bölümleri; mevsim yağmurları bölgesi, İç Anadolu bölgesi vb. Bunun dışında bölge sözcüğü, benzeri anlamlarda olmak üzere, değişik konularda da kullanılır; yasak bölge, savaş bölgesi, uçuş bölgesi, yönetim bölgesi gibi.

Yorum yazın