BOKSİT

tortul kayalardandır. Bileşiminde alüminyum, oksijen ve hidrojen vardır. Boksit, arı alüminyum elde etmede yararlanılan bir maden filizidir. Türkiye’de Batı Toroslar arasındaki boksit yatakları işletilmekte ve Seydişehir’de kurulan fabrikada işlenmektedir. Zonguldak çevresinde de boksit yatakları bulunmuştur.

Yorum yazın