BODRUM

Ege bölgesi kıyılarının güney bölümünde, Kerme ve Mandalya kör-fezleri arasındaki yarımadanın güney kıyısında bir kasaba ve Muğla’ya bağlı ilçe merkezi. Nf. Yuv. 7900’dür. Korunaklı Bodrum körfezinin önünde yerleşilmemiş Karaada vardır. Bodrum’un çok sağlam ve görkemli kalesi, körfezi ikiye bölen bir yarımada üzerinde olup, şimdi Deniz müzesidir. Yarımadanın kıstağı dalgaların biriktirdiği oldukça dar bir kumsaldır (tombolo). Kasaba az yüksek sırtların eteklerinde ve kıyı boyunca uzanan dar bir kıyı düzlüğü üzerin-dedir.
Kasaba halkının eskilerden beri yararlandığı başlıca gelir kaynakları, tarla ve bahçe ürünleri, küçük ölçüde hayvancılık, süngercilik ve balıkçılıktır. Turizm, son 15 – 20 yılda hızla gelişmiş, gelir kaynağı olarak en önemli ve değerli bir etkinlik olmuştur. Otel, motel, kamp yeri, pansiyon, lokanta ve gazino sayısı hızla artmıştır.
Çevre denizlerinden en çok izmarit, barbunya, lüfer, levrek, karagöz, kefal, çipura ve tarança avlanır.
Bir mil kadar uzakta olan Karaada’da bir kaplıca varsa da geceleme yerlerinden yoksundur. Kasaba yakınında elverişli deniz banyosu yerleri gelişmiştir. Ayrıca 5 km. uzakta ve kıyıda, hem ka- rayoluyla hem de denizyoluyla gidilip gelinebilen bir içme vardır.
Bodrum’un Eskiçağ’daki adı Halikarnas’tır.

Yorum yazın