BÖCEKLER

birbuçuk milyona varan türleriyle, bütün dünyaya yayılmış hay-vancıklardır. Çekirgeler, kulağakaçanlar, karıncalar, türlü kelebekler, yusufçuklar, bitler, pireler, tahtakuruları, her çeşit sinek, balarılan, eşekarıları ve bütün ağız parçası vardır. Göğüs üç kesimlidir. Her kesimden bir çift ayak, son iki kesimden birer çift kanat veya kanada benzer organlar çıkar. Karında türlü organlar bulunur.
Kimi böceklerin vücutlarının arka uçlarında (kuyruk ucu) bir iğne ile zehir salgılayan bezler vardır. Kimi böceklerde ise son parça kıskaç veya burgu biçimindedir. Dişi böcek, bu organıyla, yumurtalarını toprağa ya da bir bitkinin veya hayvanın dokularına gömer.
Kimi böcekler toplum halinde yaşar (arılar, karıncalar vb.).
Böcekler arasında, insan için zararlı ve yararlı türler vardır.

Yorum yazın