BÖBREK

türlü organların etkinlikleri dolayısıyla türeyen, kana karışan zararlı maddeleri süzerek sidiği oluşturan organdır. İnsanda ve memeli hayvanlarda, iki böbrek vardır. Karın boşluğunun gerisinde ve belkemiğinin iki yanında (sağda ve solda) bulunurlar. Sırtın alt yarışındadırlar. Kan, böbreğe çok ince damarlar içinde akarak girer ve orada süzülerek zehirli maddeleri böbrek içindeki boşluğa verir. Sidiği oluşturabilmek için, böbrekler çok miktarda su harcar ve günde 1,5 litra idrar üretirler. Susamanın önemli bir nedeni, böbreklerin zararlı maddeleri ayırmak için gerekli suya istek duymalarıdır. Böbrek hastalıkları, bu görevi engelleyici etki yaptığında, canlı için önemli bir tehlike ortaya koyar çıkar. Bu tür hastalıklardan biri, böbrek yangısıdır (iltihabı).

Yorum yazın