BİZANS (Bizantion)

İstanbul’un Eskiiçağ’daki adıdır. İlk şehrin – Marmara ile Haliç arasındaki burun üzerinde kurulduğu kabul edilir. Burası, Topkapı Sarayı müzesinin bulunduğu yerdir. İlk adının Ligos olduğu sanılmaktadır. Bir söylentiye göre, İ.ö. 660 yıllarına doğru Megaralı Bizans tarafından kurulmuştur. Kent, yerinin savunmaya elverişli bir akropol olması, çevresinin zenginliği, balıkçılık, Balkan ve Anadolu yarımadaları arasında geçit yerinde bulunması nedeniyle çok çabuk gelişti. Pers kralı I. Dara (Darius I), İ.ö. 513’te, İs- kitler üzerine yaptığı seferde buradan geçti; boğazlan ve Bizans’ı ülkesine kattı. İyonların ayaklanmasına katıldığı için, Persler bu kenti yıkıp yaktılar (İ.ö. 494). Halkın çoğunluğu Karadeniz kıyılarına kaçtı. İsparta kralı İ.ö. 479’da Bizans’ı Ferslerden aldı. Kent, bir süre Yunan şehirlerinin baskısı altında kaldı. Make-‘ donya kralı II. Filip tarafından birkaç kez kuşatıldı. Büyük İskender zamanında bağımsızlığını korudu. İ.ö. 278’de Galatların saldırısına uğradı; yağma edildi ve yıkılıp yakıldı. Roma imparatorluğu döneminde çok iyi bir duruma geldi. Ro- ma’nm güvenilir bir dostu oldu. İ.S. 73’te Roma’nm Trakya eyaletine katıldı. İ.S. II. yüzyılda, güçlü surlarla çevrili zengin bir şehir halini aldı. Zaman zaman Romalı komutanlar arasında çıkan anlaşmazlıklarda güç durumlara düştüğü de oldu. Roma imparatoru Konstantinus, Bizans’ı başkent yaptı. .Şehri, eskisinden dört kat büyüklükte yeniden kurdu. Kendi adıyla bir form açtırdı. Buraya Çem- berlitaş’ı (Bak.) diktirdi. Hipodromu tamamlattı. Senato binası ve imparator için büyük bir saray yaptırdı. Şehir, imparatorluğun çeşitli yerlerinden getirtilen heykeller ve sütunlarla süslendi. Kırk gün süren eğlencelerle Konstantinopolis adı verilen bu yeni kentin açılışı yapıldı (İ.S. 330). Konstantinopolis, İ.S. 395 yılında Doğu Roma imparatorluğunun başkenti oldu.

Yorum yazın