BİYOLOJİ

canlı varlıkları, yani insanı, hayvanları ve bitkileri konu olarak alan bilim dalı. Biyoloji, canlı varlıkların vücut yapılarını, organlarının işleyişini, yaşayışlarını, yeryüzüne dağılışlarını, bir arada yaşantılarını, varlıklarının ve gelişmelerinin tarihini, kalıtım ile ilişkilerini ve yaşamanın niteliğini araştırır.

Yorum yazın