BİYOCOĞRAFYA

canlıların (hayvanların ve bitkilerin), özellikle çevre koşullarıyle (iklim, yeryüzü şekilleri, toprak ve öbür canlılar) ilişki ve bağıntılarını ve aynı koşullara uyan canlıların oluşturdukları toplulukların yeryüzüne dağılışı ve böylece beliren bölgeleri inceleyen coğrafya (bilim) dalıdır (Bak. Bitki coğrafyası, hayvanlar coğrafyası).

Yorum yazın