BİTKİ COĞRAFYASI (Bitkiler coğ-rafyası)

bitkilerin, özellikle çevre ko- şullarıyle (toprak, iklim, öbür canlılar) ilişkilerini ve bağıntılarını ve aynı koşullara uyan bitkilerin oluşturdukları bitki topluluklarının yeryüzüne dağılışını ve buna göre ortaya çıkan bölgeleri inceleyen coğrafya dalıdır. Bitki coğrafyası Biyocoğrafyanın bir koludur.
Başlıca bitki toplulukları, sürekli ye-
şil tropikal yağmur ormanları, nemli savanlar, kurak savanlar, mevsim yağmuru ormanları, sürekli yeşil astropikal ormanlar, kıtaların batı yanlarında ve suptropikal kuşakta yer alan sert yapraklı ve sürekli yeşil ormanlar (maki, Akdeniz bitki topluluğu), bozkırlar, çöller, karışık ormanlar, her mevsimde yeşil İğne yapraklı ormanlar, tundralardır.

Yorum yazın